Partnerské společnosti:


KLIMAKOM, spol. s r.o.

Tato společnost zajišťuje veškeré služby v oborech vzduchotechnika, klimatizace, vytápění, chlazení a měření a regulace, počínaje poradenskou činností při návrhu popřípadě rekonstrukci systému, zpracováním numerické simulace systémů TZB, zhotovením vizualizace a modelu, vypracováním projektové dokumentace všech stupňů, kompletní dodávkou, montáží zařízení, uvedením do provozu spojeným se zaregulováním a komplexním vyzkoušením, konče pravidelným nebo jednorázovým servisem a údržbou zařízení včetně rychlých zásahů.

Při požadavku na komplexnost řešení technologických celků zahrnujících další profese, jsme připraveni s našimi ověřenými partnery ve všech činnostech kvalitně tuto komplexnost zajistit k plné spokojenosti zákazníka. Samozřejmostí je působnost na území celé ČR.

Kolektiv pracovníků má dlouholeté zkušenosti v projekčních, realizačních a servisních činnostech na akcích menších i větších rozsahů v celém spektru oblastí, od výrobních a skladových objektů, administrativních a obchodních komplexů, přes zdravotnické zařízení až po bazény.

Věříme, že budeme moci využít naše zkušenosti a kvality ve Váš prospěch a těšíme se na brzkou oboustranně prospěšnou spolupráci.